ISO 50001:2018 BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ, 20-24 Temmuz, İstanbul

ISO 50001:2018 BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ, 20-24 Temmuz, İstanbul

ISO 50001:2018 BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi: 20-24 Temmuz 2020

Eğitim Yeri: Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.

Eğitim Yeri: Barbaros Mah. Ak Zambak Sok. Varyap Meridian A Blok K:19 No:2 Ataşehir/İSTANBUL

Eğitim Detayları için; Merve Söğütdere

İletişim Tel: 0549 725 70 01

IPC (The International Personnel Certification Association) onaylı bu eğitim katılımcılara, kuruluşların, ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemlerinin(EnYS); ISO 19011, ISO 50003 ve ISO/IEC 17021 gibi kılavuzların şartlarına uygun olarak enerji odaklı etkin denetimlerinin yapılması için gerekli bilgi ve becerileri sağlar. 

Eğitimde, bir ISO 50001 EnYS’nin tarafsız ve objektif denetimiyle ilgili, denetim plan ve programının hazırlanmasından, uygulanması, denetim programının yönetilmesi ve denetim sonuçlarının raporlanmasına kadar tüm denetim aşamaları ile ilgili bilgiler verilir.  

Eğitim boyunca interaktif katılımcı bir yaklaşımla, eğitmenin anlatımları, alıştırmalar, grup çalışmaları, vaka çalışmaları, uygulamalı canlandırmalar ve tartışmalardan oluşan bir eğitim programı uygulanır. İlave olarak, ISO 50001 EnYS standart şartlarının irdelenmesi ve ISO 50001 EnYS standardının diğer yönetim sistemlerine entegre edilebilirliği de ele alınmaktadır. 

 

Eğitimin Genel İçeriği:

 ISO 50001:2018 standardı şartlarını irdeleyip yorumlamak

 Enerji yönetim sistemi amaç ve hedeflerini irdelemek

 Denetim prensipleri, denetim türleri

 Denetimde enerji odaklı proses yaklaşımı

 Denetim faaliyeti adımları

 Denetim programı

 Denetim hedefleri, kriterleri ve kapsamının belirlenmesi

 Denetimçilerin yetkinlik ve sorumlulukları

 Denetimin planlanması 

 Denetim dokümanları

 Mülakat ve soru sorma teknikleri

 Bilgi toplama teknikleri, denetim kanıtları ve bulguların üretilmesi

 Uygunsuzluklar (minör-majör) 

 Denetim raporu hazırlama

 ISO 50003, ISO IEC 17021 ve ISO 19011 hk. bilgilendirme

 Denetimlerde kullanılacak asgari dokümanlar

 ISO 50001:2018 ve ISO 50001:2011 farklılıklarına değinmek 

Facebookta Paylaş