16-17 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul'da ISO 50001:2018 EnYS GEREKLİLİKLERİ ve UYGULAMASI EĞİTİMİ

Eğitim Yeri: Levent Ofis / 4.Levent-İstanbul

Tarih: 16-17 Mart 2020

Kayıt: 532-3566728

info@mahmutselekoglu.com.tr

 AÇIKLAMA:

- Eğitimde, ISO 50001:2018 şartları ve bu şartların nasıl uygulanacağının somut yöntemleri detaylı olarak ele alınmaktadır.

- Standart; şartlarının uygulanması için yöntem dayatmaz, yöntemleri kuruluşlara bırakır.

- Standart şartlarının ve standart terimlerinin tam olarak anlaşılamaması, işletme koşullarında fiilen nasıl uygulanacağının yeterince kavranamaması, enerji konularının ve yöntemlerin de yeterince bilinmemesi nedeniyle, kuruluşlar enerji yönetiminde ciddi zaafa düşmektedirler.

- Bu eğitimde yöntemler de detaylı olarak ele alınmaktadır.

- 2018 versiyonu yenilikleri, eski versiyonla kıyaslama ve 2018 versiyonuna geçiş

- Hazırlanacak dokümante edilmiş bilgi envanteri

- Bol örnekleme, alıştırma ve vaka çalışmaları

- İstatistiksel metotlarla interaktif eğitim

- PC ile katılım (alıştırmaların bir çoğu PC'de yapılmaktadır.)

- Katılım belgesi

Facebookta Paylaş