ENERJİ ODAKLI ISO 50001 DENETİMİ EĞİTİMİ - 1 Gün

 

ISO 50001 EnYS Enerji Odaklı Denetim Eğitimi İçeriği

1.     Enerji Yönetiminde İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımı

2.     Denetçi için Standart Maddelerinin Pratikteki Karşılıkları

                        i.     Planlama (6) ve 3 Ana Bileşeni (6.1, 6.2, 6.6) Yöntemleri

                       ii.     Enerji Gözden Geçirme (6.3) ve Yöntemi

                     iii.     Enerji Değişkenleri, Enerji Performans Göstergeleri ve Enerji Referans Çizgilerinin (6.4 ve 6.5) Çoklu Regresyon Analizleriyle Belirlenmesi Yöntemi

                     iv.     Normalizasyon Uygulama Yöntemi

                       v.     Enerji Performansında Oldukça Etkili Değişkenlerden Olan; Heating Degree Days (HDD) ve Cooling Degree Days (CDD) Verileri Nasıl Üretilir?

                     vi.     EnYS’nin Etkin Uygulanabilmesi İçin Kuruluşların İhtiyaç Duyacağı Dokümante Edilmiş Bilgi (Prosesler, Prosedürler, Kayıtlar,Tablolar, Formlar, Listeler vd.) Nelerdir?

                    vii.     Operasyonel Planlama ve Kontrol (Kriterler ve hedefler, KPI’lar ve KPI’ların optimizasyonu..) (8.1)

                  viii.     Enerji Verimli Tasarımın EnYS’deki karşılığı (8.2)

                     ix.     Enerji Verimli Satınalma ve Kriterleri (8.3)

                       x.    Enerji Performansı Ölçüm Yöntemleri (9.1)

                     xi.     EnYS ve Enerji Performansını Sürekli İyileştirme (10.2)

                    xii.  Diğer…

3.     Önemli Enerji Kullanım Alanları (ÖEK/SEU) İlgilileri için Mülakatlarda Enerji Odaklı Sorular Listesi

4.     Denetim Kılavuzları hk. Bilgilendirme (ISO 50003, ISO 50002, ISO 50006, ISO/IEC 17021 ve ISO 19011)

5.     Denetim Türleri, Denetim Programı ve Denetim Planı

6.     Enerji Odaklı Proses Yaklaşımı ve Proses Denetimi

7.     Tipik Denetim Faaliyetleri

8.     EnYS Denetim Prensipleri, Hedefleri ve Kriterleri

9.     Denetçilerin Seçimi, Yeterliliği ve Sorumlulukları

10.  Belgenin Askıya Alınması, Kapsamının Daraltılması, Kapsamının Genişletilmesi, Geri Çekilmesi

11.  EnYS Denetim Sürelerinin Hesaplanması (Örnekli)

12.  Soru Teknikleri (Enerji Odaklı Örneklerle)

13.  Örnekleme

14.  Zor Durumlarla Başa Çıkma

15.  Kanıtlara Dayalı Bulgu Edinme

16.  Enerji Odaklı Zayıf Bulgu Örnekleri  

17.  Enerji Odaklı Uygunsuzluk Örnekleri (Minör ve Major)

18.  Denetim hataları

Not: Eğitimimiz, yaşanmış bol örnek ve karşılıklı sorulara dayalı, interaktif yapıdadır.                                                                                  

Ayrıca, 4 Alıştırma mevcuttur.  

Ø  Katılım Belgesi: Verilecektir.

Ø  Eğitim Süresi : 1 Gün

Facebookta Paylaş