ISO 50001:2018 BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ, 20-24 Nisan 2022 (Çarş.-Paz.)

ISO 50001:2018 Baş Denetçi Eğitimi (çevrim içi)

 Eğitim Tarihleri: 20-24 Nisan 2022 (Çarşamba-Pazar)

Eğitmen: Mahmut SELEKOĞLU

Exemplar Global onaylı bu eğitim katılımcılara, kuruluşların, ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemlerinin (EnYS); ISO 50003, ISO/IEC 17021 ve ISO 19011 gibi kılavuzların şartlarına uygun olarak enerji odaklı etkin denetimlerinin yapılması için gerekli bilgi ve becerileri sağlar.

5 günlük interaktif eğitimimizin ilk 2 gününün, ISO 50001 EnYS Gereklilikleri ve Uygulama eğitimi kapsamını içeriyor olması katılımcılar için önemli bir avantajdır.                                                                                                                                               

ISO 50001 EnYS’nin tarafsız ve objektif denetimleriyle ilgili, denetim programı ve denetim planlarının hazırlanmasından, uygulanması, denetim programının yönetilmesi ve denetim sonuçlarının raporlanmasına kadar tüm denetim aşamaları ile ilgili bilgiler verilir.

Eğitim boyunca interaktif katılımcı bir yaklaşımla, eğitmenin anlatımları, alıştırmalar, grup çalışmaları, vaka çalışmaları, uygulamalı canlandırmalar ve tartışmalardan oluşan interaktif bir eğitim programı uygulanır. İlave olarak, ISO 50001 EnYS standardının diğer yönetim sistemlerine entegre edilebilirliği de ele alınmaktadır.

Eğitimin Genel İçeriği

·       Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili Terimler, Kavramlar ve Tanımlar 

·       Kuruluş Şartları/Bağlamı (İç ve dış hususlar ve paydaşların durumu)

·       Üst yönetimin liderliği nedir ve nasıl uygulanır?

·       Planlamanın nasıl yapılacağı (Enerji planlama + riskler, fırsatlar ve bunlarla ilgili eylemlerin planlaması + enerji verilerinin toplanması için planlama)

·       Enerji yönetiminde riskler ve fırsatlar odaklı yaklaşım

·       EnYS için riskler, fırsatlar ve bunlarla ilgili eylemler nasıl tanımlanır?

·       İstatistiksel metotlarla enerji yönetimi nedir? Nasıl yapılır?

·       Enerji Gözden Geçirme(EGG) nasıl yapılır?

·       Önemli Enerji Kullanım Alanları nedir ve nasıl belirlenir?

·       Enerji tüketimini etkileyen ilgili değişkenler nasıl belirlenir?

·       HDD (Heating Degree Days) ve CDD (Cooling Degree Days) hakkında bilgilendirme ve enerji yönetiminde kullanımı

·       İlgili Enerji Değişkenlerini ve Enerji Referans Çizgilerini (EnRÇ) Regresyon Analizleri ile belirleme

·       Enerji Amaçları ve Hedefleri nasıl belirlenir? Eylem (Aksiyon) Planları hazırlanması

·       EnYS’de Normalizasyon kavramı

·       Enerji Değişkenleri ve referans çizgileri belirleme

·       Enerji performansı iyileştirme fırsatlarının finansal analiz yöntemleri (NPP, IRR, LCCA, ….) ile değerlendirilip önceliklendirilmesi

·       Destek (kaynaklar, yetkinlik, farkındalık, iletişim ve dokümante edilmiş bilgi)

·       İşletim (Operasyon) için kriterlerin belirlenmesi ve işletim KPI’larının optimizasyonu 

·       Bakım kriterleri ve hedefleri belirleme

·       Enerji verimli tasarım ve satınalma

·       Performans değerlendirme (Enerji performansı ve EnYS’nin izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirmesi)

·       İyileştirme (En. Performansının Sürekli İyileştirilmesi ve ölçme yöntemleri)

·       Denetim prensipleri, denetim türleri

·       Denetimde enerji odaklı proses yaklaşımı

·       Denetim faaliyeti adımları

·       Denetim programı

·       Denetim hedefleri, kriterleri ve kapsamının belirlenmesi

·       Denetçilerin yetkinlik ve sorumlulukları

·       Denetimin planlanması

·       Denetim dokümanları

·       Denetim iletişimi

·       Mülakat ve soru sorma teknikleri

·       Bilgi toplama teknikleri, denetim kanıtları ve bulguların üretilmesi

·       Uygunsuzluklar (minör-majör)

·       Denetim raporu hazırlama

·       ISO 50003, ISO IEC 17021 ve ISO 19011 hk. detaylı bilgilendirme

·       Belgelendirme kuruluşlarının yetki ve sorumlulukları

·       Denetimlerde kullanılacak asgari dokümanlar

·       ISO 50001 EnYS’yi diğer yönetim sistemleri ile entegre etmek

·       ISO 50001:2018 ve ISO 50001:2011 farklılıklarına değinmek

·       Açılış, kapanış ve takip toplantıları canlandırmaları

·       Vaka çalışmaları üzerinden denetim canlandırmaları

·       Bol alıştırma

·       Sınav simülasyonları

·       Sınav

Kimler Katılmalı

Enerji yönetim sistemleri ve enerji verimliliği konularında gelişim sağlamak isteyenler, enerji yöneticileri, Enerji Sistem Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri, Makina Mühendisleri, Kimya Mühendisleri, Çevre Mühendisleri vd. branşlar,  EnYS yönetim temsilcileri, ISO 50001:2018 standardı için üçüncü taraf Denetçi olmak isteyenler ve ISO 50001:2018 standardı iç denetçisi olmak isteyenler, diğer ISO Yön. Sistemleri Temsilcileri..

NOT:

Eğitim sonrası yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılarımıza uluslararası geçerli Exemplar Global onaylı Başarı Belgesi, diğerlerine Katılım Belgesi verilecektir.

Facebookta Paylaş