ISO 50001:2018 EnYS BELGELENDİRME DANIŞMANLIĞI İÇİN LUTFEN BİZE BAŞVURUNUZ.

 ISO 50001:2018 EnYS Belgelendirme Danışmanlığı

Danışmanlık çalışmalarımızda, amaç, salt belge edinme olmayıp, kuruluşların enerji performansını sürekli iyileştirmeye yönelik sistem kurma amaçlanmaktadır. Bu amaçla;

1. İstatistiksel vd. yöntemler kullanarak "Enerji Yönetim Sistemi Kurma"
2. İhtiyaç duyulan tüm dokümante edilmiş bilginin (prosedürler vd.) hazırlanmasında öncülük
3. ISO 50001:2018'in modül eğitimleri ve mavi yaka için farkındalık eğitimi
4. Kuruluşa has "Enerji Performans Göstergeleri" ve "Referans Çizgileri" belirleme
5. “Normalizasyon” yöntemiyle, kuruluşa has "İlgili Enerji Değişkenleri"ni (üretim, bakım, hammadde, yakıt karakteristikleri, atmosferik şartlar vd.) doğru belirleme
6. Enerji performansı iyileştirme fırsatlarının belirlenmesine destek
7. EnYS ile ilgili "Riskler, Fırsatlar ve İlgili Eylemler"in oluşturulması
8. Kuruluşa has enerji amaç ve hedeflerini sistematik belirleme

9. Kuruluşa has rasyonel Önemli Enerji Kullanım Alanlarını belirleme

10. Önemli Enerji Kullanım Alanları ile ilgili KPI'ların optimizasyonu

11. Enerji performansının sistematik ölçümü

12. Kuruluşta "Enerji Verimlilik Kültürü" nün oluşumuna katkı sağlama

13. Belgelendirme denetiminde "Sıfır Uygunsuzluk" hedefi

14. vd.


AÇIKLAMA:

1.   Danışmanlık çalışmalarımızın amacı, kuruluşun salt ISO 50001 belgesi almasını sağlamak olmayıp, kuruluşta enerji verimliliğinin sürekli iyileşmesini esas kılacak kalıcı bir enerji yönetim sisteminin oluşturulmasıdır.

2. Danışmanlık çalışmalarımızı, şirketinizin Enerji Yönetim Ekibi ile birlikte sürdüreceğiz. Gerekli prosedür vd. dokümanların oluşturulmasının her aşamasında etkin olarak yönlendirmemizi yapacağız. Dokümanların yazılması işlemi kuruluşunuzun ilgililerince, yönlendirmemiz ve nezaretimiz altında yapılacaktır.

3.      Birlikte çalışma kararı verildiğinde danışmanlıkta yapacağımız tüm çalışmalar ve detaylı danışmanlık planı (hazırlanacak prosedürler, tablolar, formlar, listeler vd. yapılacaklar, çalışma takvimi) sunulacaktır.

4. Lutfen, onlarca danışmanlık hizmeti verdiğimiz kuruluşların yer aldığı referans listemizi isteyiniz ve onlarla temas kurunuz.

Facebookta Paylaş