Enerji Odaklı ISO 50001 Denetimi Eğitimi

Kimler Katılmalı: Halen denetçilik yapanlar ve aday denetçiler

Eğitim İçeriği:

 • Enerji Yönetiminde İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımı
 • Denetçi için Standart Maddelerinin Pratikteki Karşılıkları
  • Planlama (6) ve 3 Ana Bileşeni (6.1, 6.2, 6.6) Yöntemleri
  • Enerji Gözden Geçirme (6.3) ve Yöntemi
  • Enerji Değişkenleri, Enerji Performans Göstergeleri ve Enerji Referans Çizgilerinin (6.4 ve 6.5) Belirlenmesi Yöntemi
  • Normalizasyon Uygulama Yöntemi
  • EnYS’nin Etkin Uygulanabilmesi İçin Kuruluşların İhtiyaç Duyacağı Dokümante Edilmiş Bilgi (Prosesler, Prosedürler, Kayıtlar,Tablolar, Formlar, Listeler vd.) Nelerdir?
  • Operasyonel Planlama ve Kontrol (Kriterler ve hedefler, KPI’lar ve KPI’ların optimizasyonu..) (8.1)
  • Enerji Verimli Tasarımın EnYS’deki karşılığı (8.2)
  • Enerji Verimli Satınalma ve Kriterleri (8.3)
  • Enerji Performansı Ölçüm Yöntemleri (9.1)
  • EnYS ve Enerji Performansını Sürekli İyileştirme (10.2)
  • Diğer…
 • Önemli Enerji Kullanım Alanları (ÖEK) İlgilileri için Mülakatlarda Enerji Odaklı Sorular Listesi
 • Denetim Kılavuzları hk. Bilgilendirme (ISO 50003, ISO 50002, ISO 50006, ISO/IEC 17021 ve ISO 19011)
 • Denetim Türleri, Denetim Programı ve Denetim Planı
 • Enerji Odaklı Proses Yaklaşımı ve Proses Denetimi
 • Tipik Denetim Faaliyetleri
 • EnYS Denetim Sürelerinin Hesaplanması (Örnekli)
 • Soru Teknikleri (Enerji Odaklı Örneklerle)
 • Kanıtlara Dayalı Bulgu Edinme
 • Enerji Odaklı Zayıf Bulgu Örnekleri
 • Enerji Odaklı Uygunsuzluk Örnekleri (Minör ve Major)
 • Ve diğer…..

Not: Eğitimimiz, yaşanmış bol örnek ve karşılıklı sorulara dayalı, interaktif yapıdadır. Ayrıca, 4 Alıştırma mevcuttur. .

 • Referans listemizi isteyiniz.