ISO 50001 Baş Denetçi Eğitimi

Exemplar Global onaylı bu eğitim katılımcılara, kuruluşların, ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemlerinin (EnYS); ISO 50003, ISO/IEC 17021 ve ISO 19011 gibi kılavuzların şartlarına uygun olarak enerji odaklı etkin denetimlerinin yapılması için gerekli bilgi ve becerileri sağlar.

Eğitimin ilk 1,5 gününde, standardın gereklilikleri ile ISO 50001 EnYS uygulamalarının yöntemleri (istatistiksel yöntemler, regresyon analizleri, finansal analiz yöntemleri vd.) irdelenir. ISO 50001 EnYS’nin tarafsız ve objektif denetimleriyle ilgili, denetim programı ve denetim planlarının hazırlanmasından, uygulanması, denetim programının yönetilmesi ve denetim sonuçlarının raporlanmasına kadar tüm denetim aşamaları ile ilgili bilgiler verilir.

Eğitim boyunca interaktif katılımcı bir yaklaşımla, eğitmenin anlatımları, alıştırmalar, grup çalışmaları, vaka çalışmaları, uygulamalı canlandırmalar ve tartışmalardan oluşan interaktif bir eğitim programı uygulanır. İlave olarak, ISO 50001 EnYS standardının diğer yönetim sistemlerine entegre edilebilirliği de ele alınmaktadır.

Kimler Katılmalı

Enerji yönetim sistemleri ve enerji verimliliği konularında gelişim sağlamak isteyenler, enerji yöneticileri, EnYS yönetim temsilcileri, ISO 50001:2018 standardı için üçüncü taraf Denetçi olmak isteyenler ve ISO 50001:2018 standardı iç denetçisi olmak isteyenler

Not:

  • Eğitimin detaylı içeriği hakkında, lütfen bizimle temas kurunuz.
  • Referans listemizi isteyiniz.