ISO 50001 Belgelendirme Danışmanlığı

  • Boşluk analizi (gap analysis) yöntemi ile kuruluşun mevcut durumunun tespiti ve standart / yasal ve diğer zorunluluklara göre eksik ve farklılıkların belirlenmesi
  • ISO 50001:2018 EnYS ile ilgili yeni dokümanların (Prosedürler, prosesler, tablolar, listeler, formlar, kayıtlar vd.) oluşturulması
  • Mevcut dokümanların (Prosedürler, prosesler, tablolar, listeler, formlar, kayıtlar vd.) irdelenmesi, doküman envanteri oluşturulması ve gerekli revizyonların yapılması
  • Ve diğer….
  • Söz konusu çalışmalarımı; ISO 50001 Baş Denetçiliği, ISO 9001 Baş Denetçiliği, yoğun ISO 50001 uzmanlığı ve eğitmenliği vd. ISO yönetim sistemleri deneyimleri yanında, 35 yıllık sanayi ve enerji yönetimi deneyimlerim ve de “Birleşmiş Milletler Uluslararası Enerji Yönetimi Danışmanı” olarak edinilen bilgi ve deneyimlerimle yürütmekteyim. Bu alanda sahip olunan marka değerimiz, yapılacak kısa bir piyasa araştırması ile kolayca teyit edilebilir.
  • Danışmanlık çalışmalarımızda hedefimiz, salt ISO 50001 EnYS belgesi almak olmayıp, kuruluşunuza has Önemli Enerji Kullanım Alanları (ÖEK), Enerji Performans Göstergeleri (EnPG), Enerji Referans Çizgileri (EnRÇ), Enerji Değişkenleri, Enerji Amaç ve Hedeflerini istatiksel vd. bilimsel yöntemlerle oluşturup, kuruluşunuzda kalıcı ve sürdürülebilir bir “Enerji Yönetim Sistemi” kurulmasına katkı sağlamaktır. Böylece, kuruluşunuzun enerji performansının sürekli iyileşmesi mümkün olabilecektir.
  • Danışmanlık çalışmalarımız, anlaştığımız zamanlarla sınırlı değildir. Çalışmalarımız kendi ofisimizde de devam edecektir.
  • Referans listemizi isteyiniz.