Mahmut Selekoğlu Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu Elektrik Mühendisidir. 5 yılı Botaş’ta ve 24,5 yılı Çimento sektöründe olmak üzere 30 yıl sanayide görev yapmıştır.

Sanayideki enerji verimliliği ve enerji yönetimi alanındaki deneyimlerini, 2013’den bu yana Enerji Yönetimi Danışmanı – Eğitmeni, Enerji Etütçüsü ve Denetçi olarak ülke sanayisine aktarmaktadır.

Uzun yıllardır enerji alanında ve özellikle de Enerji Verimliliği, Enerji Yönetimi, Enerji Etütleri, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi konularıyla ilgili çalışmalar yapmaktadır.

2016 yılında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı’nın (UNIDO) Uluslararası Enerji Yönetimi Danışmanı olmuştur.

Enerji Verimliliği ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi uygulamaları ile ilgili yerli ve yabancı yayın organlarında pek çok makalesi bulunan Mahmut Selekoğlu, ISO 50001 EnYS Baş Denetçisi, ISO 9001 KYS Baş Denetçisi ve Sanayide Enerji Yöneticiliği sertifikalarına sahiptir.

Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi konularında yurt içi ve yurt dışında seminerler ve sunumlar gerçekleştirmekte, panelist ve konuşmacı olarak çeşitli etkinliklere katılmaktadır.

5627 sayılı Enerji Verimliliği yasasının çıkarılması aşamalarında ve EİE’nin(YEGM) birçok uluslararası projesinde sanayi temsilcisi olarak etkin görevler üstlenmiştir.

UNIDO, UNDP ve YEGM tarafından yürütülen Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması projesi kapsamında, 2017 yılında pilot uygulama olarak bir çimento fabrikasında detaylı enerji etüdü yapmış olup, bu etüdün raporu tüm çimento sektörü için kılavuz niteliğinde değerlendirilmiştir.

Son yıllarda ağırlıklı olarak ISO 50001 EnYS belgelendirme danışmanlığı ile ISO 50001 EnYS Baş Denetçilik Eğitimi, ISO 50001 EnYS modül eğitimleri, Detaylı Enerji Etüt Eğitimi ve diğer enerji konularında eğitmenlik yapmaktadır.

Mahmut Selekoğlu, genel olarak enerjinin nasıl yönetileceği ve verimli hale getirileceğinin yöntemlerini uygulamalı olarak ele alan, bu alanda ülkede ilk sayılabilecek eğitimler düzenlemektedir.

İyi derecede İngilizce bilen, evli ve 3 çocuk babası Mahmut Selekoğlu. briç ve tenis tutkunu olup, yağlıboya/akrilik resim çalışmaları da yapmakta ve kişisel resim sergileri açmaktadır.